2007/Jan/27

I Love You-The Position

I love you 사랑한다는 이말밖에는 해줄 말이 없네요
i love you ซา ราง ฮัน ดา นึน อี มัล บัก เก นึน เฮ จุล มา รี ออม เน โย
I love you นอกเหนือจากคำว่ารัก ก็ไม่รู้ว่าจะเอ่ยคำใดออกมาได้อีก

I love you 의미 없는 말이 됐지만 사랑해요
i love you อึย มี อ๊อบ นึน มา รี ทเวด จี มัน ซา ราง เฮ โย
I love you คำๆ นี้แม้จะนิยามความหมายออกมาไม่ได้ แต่ผมก็รักคุณ

이제와서 무슨 소용 있겠어요
อี เจ วา ซอ มู ซึน โซ ยง อิด เกด ซอ โย
มันสายไปแล้ว จะมีประโยชน์อะไร

다신 볼 수 없는 이별인데
ทา ชิน บล ซู ออม นึน อี บยอ ริน เด
ไม่สามารถจะเห็นคุณได้อีกครั้ง เพราะว่าเรานั้นต้องจากกัน

돌이킬 수 없는 걸 잘 알고 있지만
โท รี คิล ซู ออม นึน กอล ชัล ลัน โก อิด จี มัน
ผมรู้ดีว่าไม่อาจเปลี่ยนแปลงอะไรได้แต่

어떻게든 그대 잡아 두고 싶은걸
ออ ทอก เค ทึน กือ เท จา พา ทู โก ชิ พึน กอล
ผมจะรั้งคุณเอาไว้ได้ยังไง


이세상 아니라도 언젠가 우리다시 만날텐데
อี เซ ซัง อา นี รา โต ออน เจน กา อู รีทา ชิ มัน นัล เทน เด
แม้ว่าจะไม่ใช่บนโลกใบนี้ แต่สักวันเราก็จะได้พบกันอีกครั้ง

눈물 한방울도 보여선 안되겠죠
นุน มูล ฮัน บัง อุล โท โพ ยอ ซอน อัน ดเว เกด โจ
อย่าต้องเสียน้ำตา

사랑에 빠지게 만들었던 미소로 날 떠나요
ซา รา เง บา ชิ เก มัน ทือ รอด ตอน มี โซ โร นัล ทอ นา โย
ขอให้คุณจากผมไปด้วยรอยยิ้ม

그 미소 하나로 언제라도 그대를 찾아낼 수 있게
กือ มี โซ ฮา นา โร ออน เจ รา โต กือ เท รึล ฉา ชา เนล ซู อิด เก
และด้วยรอยยิ้มนั้น ผมก็จะสามารถพบคุณได้อีกครั้ง

I love you 기억하나요 처음 그대에게 느낀 그떨림
i love you กี ยอก คา นา โย ฉอ อึม กือ เท เอ เก นือ กิน กือ ทอล ริม
I love you จำเอาไว้ ผมมอบให้คุณตั้งแต่แรก

I love you 오랜후에서야 내게 해준 그대 한마디
i love you โอ เรน ฮู เอ ซอ ยา เน เก เฮ จุน กือ เท ฮัน มา ดี
I love you ผมมอบคำหนึ่งคำนี้ให้คุณ

우리사랑 안될거라 생각했죠 너무나도 아름다웠기에
อู รี ซา รัม อัน ทเวล กอ รา เซง กัก เก โจ นอ มู นา โท อา รึม ดา วอด กี เอ
เคยคิดว่ารักของเราเป็นไปไมได้ และไม่งดงามเท่าไหร่

돌아서려 했었던 내 앞에 그대는
โท รา ซอ รยอ เฮ ซอด ตอน เน อา เพ กือ เท นึน
ผมกำลังจะจบความรักนี้ลง แต่คุณก็กลับมายืนอยู่ตรงหน้าผม

꿈만같은 사랑으로 다가 왔었죠
กุม มัน กัด ทึน ซา รา งือ โร ทา กา วา ซอด โจ
เหมือนจะเป็นแค่ฝัน ที่รักนั้นได้หวนกลับมา


이세상 아니라도 언젠가 우리다시 만날텐데
อี เซ ซัง อา นี รา โท ออน เจ กา อู รี ทาชิ มัน นัลเทน เด
แม้ว่าจะไม่ใช่บนโลกใบนี้ สักวันเราก็จะได้พบกันอีกครั้ง

눈물 한방울도 보여선 안되겠죠
นุน มูล ฮัน บา งูล โต โบ นอ ซอน อัน ทเว เกด โจ
อย่าต้องเสียน้ำตาไปเลย

사랑에 빠지게 만들었던 미소로 날 떠나요
ซา รา เง พา ชิ เก มัน ทือ รอด ตอน มี โซ โร นัล ทอ นา โย
ขอให้จากผมไปด้วยรอยยิ้ม

그 미소 하나로 언제라도 그대를 찾아낼 수 있게
กือ มี โซ ฮา นา โร ออน เจ รา โต กือ เท รึล ฉา จา เนล ซู อิด เก
แล้วผมจะได้พบคุณอีกครั้ง ด้วยรอยยิ้มนั้น


언젠가 우리 다시 만나면 약속 하나만 해요
ออน เจน กา อู รี ทา ชิ มัน นา มยอน ยัก ซก คา นา มัน เน โย
วันใดที่เราได้พบกันอีกครั้ง ผมขอสัญญา

이렇게 아프게 너무 쉽게 헤어질 사랑하진 마요
อี รอด เค อา พือ เค นอ มู ชวีบ เก เฮ ยอ จิล ซา รัง ฮา จิน มา โย
เราจะต้องไม่จากกันไปอย่างง่ายดายและเจ็บปวดอย่างนี้

Credit : youtube.com , pingbook.com

Comment

Comment:

Tweet


มาโหมดซึ้งและเศร้าแฮะ
สบายดีป่าวจ๊ะน้องฝน
#1 by aMy ^^ At 2007-01-28 00:35,